Houtlaan MOM (Minder Op de Meter)

De werkgroep MOM is een zelfstandige werkgroep die niet handelt in opdracht van noch valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de coöperatie

Oproep

Wij zoeken bewoners die een warmtepomp hebben  en hun ervaring met anderen willen delen.

Sinds 2017 is de werkgroep Houtlaan Minder op de Meter bezig om de bewoners in de wijk te helpen bij de energie transitie. In de eerst 5 jaar hebben we ons geconcentreerd op het verbeteren van het stroom netwerk binnen de wijk zodat het de capaciteit heeft voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto’s. Met het plaatsen van een extra transformator en 5 extra stroom kabels is dat inmiddels gelukt.

We willen ons nu concentreren op warmtepompen. Daarvoor is o.a. door leverancier Hemmes vorig jaar juli een voorlichtingsavond gegeven. 13 bewoners hebben daarna een offerte aangevraagd en inmiddels zijn er 5 installaties geplaatst.

Op 14 september 2024 willen wij een brunch organiseren op ons middenterrein bij de brug en daar bewoners de gelegenheid geven om elkaar beter te leren kennen en met anderen in contact te komen die reeds een warmtepomp hebben geïnstalleerd. 

Wij focussen ons in eerste instantie op de projectbouw woningen in de wijk. Met de bijgevoegde vragenlijst en bouwtekeningen hopen wij inzicht te krijgen in welke installaties in welk type woningen zijn geïnstalleerd en hoe die bevallen.  Welke adviezen heeft u voor anderen. Wat zou u achteraf anders willen doen?

Kunt u op de bijgaande bouwtekening aangeven waar de binnen- en buiten- units als mede de tapwater boiler en eventuele buffer unit zijn geplaatst en hoe de leidingen lopen? U kunt een foto van uw schets en het bijgaande vragenformulier terugsturen naar houtlaanmom@gmail.com.

Bedankt

Werkgroep Houtlaan Minder op de Meter

Rob Wervelman          HL 1                 Gerlof Borger              HL 62

Han Kleijn                    HL 35               Christa vanderveere   HL 84

Reijnier Koster            HL 55               Wil Mos                       HL 111

Wilgard Derks             HL 59               Willy Oude Essink       HL 115

Ruud Welling              HL 61               Erik Weusten               HL 135

Presentatie ALV 24 april 2024

Informatieavond 11 juli 2023

In de kantine van de Asser Boys hebben we, samen met Wim Hemmes Installatietechniek, een warmtepomp informatie-avond georganiseerd. De opkomst was groot: in totaal waren 31 huis-eigenaren aanwezig. Bijgesloten is de presentatie die Ruud en Wim hebben gegeven alsmede een korte samenvatting van de avond.

Om jullie wat verder te helpen hebben wij bij Wim Hemmes een aantal tijdstippen gereserveerd voor een individuele huis-bezichtiging met opname en inventarisatie van wensen. Deze bezichtigingen duren plm. 1 uur; daarna zal Wim proberen binnen 14 dagen een offerte te sturen. 

Wim Hemmes heeft de volgende tijdstippen en data beschikbaar voor de Houtlaan:

31 Juli 2023; 09.00 uur, 10.00 uur, 11.00 uur, 12.00 uur, 13.00 uur, 14.00 uur, en 15.00 uur.

4 september 2023; 09.00 uur, 10.00 uur, 11.00 uur, 12.00 uur, 13.00 uur, 14.00 uur en 15.00 uur

5 september 2023; 09.00 uur, 10.00 uur, 11.00 uur, 12.00 uur, 13.00 uur, 14.00 uur,  en 15.00 uur.

Om Wim te ontlasten zal Rudy Welling de huisbezichtiging coördineren. Geef daarom jouw voorkeur zo snel mogelijk aan hem door zodat hij een aaneengesloten planning kan maken.

PS: Sommigen van jullie hebben de enquete nog niet ingevuld. Hier nogmaals de link naar de online enquete. Deze enquete is voor ons belangrijk om te monitoren hoever we zijn met de energie transitie in onze wijk en ook om te weten wat jullie wensen zijn.

Artikel Dagblad van het Noorden

29 December 2021

Vlak voor de jaarwisseling verscheen er in het Dagblad van het Noorden een artikel over de Houtlaan en de rol die de werkgroep Houtlaan MoM wil spelen in de energietransitie voor onze straat.

Presentatie aan provincie Drenthe

28 juni 2021

Presentatie haalbaarheidsonderzoek Nul op de Trafo, door Houtlaan MoM, Hanzehogeschool en L’Orel Consultancy, aan de sponsor provincie Drenthe.

Presentatie tijdens ALV 16 juni 2021

16 juni 2021

Presentatie werkgroep Houtlaan MoM op de jaarvergadering van de beheercooperatie

Houtlaan Minder op de Meter: werkgroep-doelstelling

In het gelinkte document vindt U de doelstellingen van de werkgroep, zoals eerder al vermeld in de energieverbruiks-enquète van juni 2018, aangepast en geactualiseerd, samen met een activiteiten-overzicht plus een aantal suggesties om uw CO2 voetafdruk verder te verlagen.

Warmtepompen

Uitleg over warmtepompen in de houtlaan vindt u onder de downloadknop

Provincie Drenthe investeert in Energiecoöperatie Assen Duurzaam

6 oktober 2020

https://www.dvhn.nl/drenthe/assen/Provincie-Drenthe-investeert-10.000-euro-in-Energieco%C3%B6peratie-Assen-Duurzaam-26084032.html

Subsidieaanvraag haalbaarheidsonderzoek “Houtlaan Nul op de Trafo”

8 juli 2020

De werkgroep Houtlaan Minder op de Meter heeft, samen met de Energiecoöperatie Duurzaam Assen, onlangs bij de provincie Drenthe een aanvraag ingediend voor subsidie van een studie naar het electriciteitsnetwerk en de deelnetwerken in onze wijk, met als doel om te onderzoeken of alle door ons zelf opgewekte energie op een efficiënte en rechtvaardige manier binnen de wijk verdeeld kan worden. In de pdf kunt u de volledige aanvraag lezen.

Elektrische deelauto’s in onze wijk

1 maart 2020

Zoals eerder gemeld is onze werkgroep momenteel een onderzoek gestart naar het concept van elektrische deelauto’s in onze wijk. Partner Mobiliteit van Ons biedt volledig elektrische deelauto’s aan, per buurt, op het moment dat er voldoende gebruikers zijn voor tenminste 3 ‘full’-abonnementen of 10 ‘fan’ abonnementen. Meer informatie is te vinden in de flyer die deze week huis aan huis verspreid is en ook via het youtube filmpje (zie beide ‘links’ hieronder).

Houtlaan als eerste wijk in Assen met 50% zonnepanelen

2 december 2019

Op de website van Enerigecoöperatie Duurzaam Assen is onlangs dit artikel verschenen.

Zonnepanelen zijn de laatste jaren enorm populair. In de Houtlaan heeft nu al meer dan 50% van de woningen zonnepanelen. Waarom?

  • Stroom produceren met gratis zonlicht
  • Duurzaam,  goed voor de toekomst, zonnepanelen zijn gemaakt van silicium, het op twee na meest voorkomende element op aarde, namelijk; zand
  • Veel hoger rendement dan sparen op een bankrekening
  • Zonnepanelen starten en stoppen automatisch: geen omkijken naar
  • Energiebelasting op elektra is tot 5 keer hoger dan op gas, energiebelasting stijgt jaar over jaar
  • Onafhankelijker worden van het gas

Hebt u de actie gemist tijdens de Burendag 2019 in onze wijk?

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met onze buurtleverancier Platen Duurzame technieken tel: 06-13902307.

Of vraag eens bij één van uw buren die inmiddels de vele voordelen van zonnepanelen heeft ontdekt.

En natuurlijk kunt u altijd bij de leden van de werkgroep Houtlaan Minder op de Meter terecht!

Verslag burendag Houtlaan

30 september 2019

Met ons uiteindelijke doel (een 50% reductie van de CO2 uitstoot van onze buurt in 2030) voor ogen heeft de werkgroep Houtlaan Minder op de Meter op 28 september j.l. deelgenomen aan de burendag 2019- het jaarlijkse landelijke initiatief van het Oranjefonds om zoveel mogelijk buren met elkaar in contact te brengen. Het slechte weer noopte ons tot improviseren, het centrale grasveld bij de brug werd verruild voor de garage die ons ter beschikking gesteld werd door onze buurtgenoot Reijnier Koster. Hier hadden we een geanimeerde bijeenkomst met zo’n 40-tal buurtgenoten, die onder het genot van een kopje koffie (voor zover nog nodig) gezellig met elkaar kennis maakten en belangstellend kennis namen van een aantal presentaties, over elektrische deelauto’s, energiebesparingstips, zonnepanelen en warmtepompen.

Elektrische deelauto’s: een goed alternatief voor de 2e auto

Om ons te informeren omtrent (elektrische) deelauto’s, de mogelijkheid om die ook te stationeren in onze buurt, hadden we de Mobiteam uitgenodigd: een organisatie die zich bezighoudt met het verbinden van vraag en aanbod van deelmobiliteit. Partner Mobiliteit van Ons biedt volledig elektrische deelauto’s aan, per buurt, op het moment dat er voldoende gebruikers zijn voor tenminste 3 ‘full’-abonnementen of 10 ‘fan’ abonnementen. Meer informatie is te vinden op mobiliteit.vanons.org Heeft u belangstelling meldt u dan aan bij onze coördinatoren deelauto’s Koos & Elga Neuvel (neuvel@home.nl)

Energiebesparingstips:

De presentatie van Tom Verloop van de Energiecoöperatie Duurzaam Assen met een aantal simpele energie-bespaartips vindt u hieronder.

Zonnepanelen: 50% van de bewoners van de Houtlaan hebben ze!

Net zoals vorig jaar hadden wij een aanbieder van zonnepanelen voor u geselecteerd en uitgenodigd. De leverancier heeft zijn aanbod toegelicht en veel informatie over de nieuwste zonnepanelen gegeven. Met een aantal buurtgenoten is een afspraak gemaakt voor een vervolggesprek. Bent u ook geïnteresseerd in het aanbod voor onze buurt, mail ons met uw vragen (houtlaanMOM@gmail.com) of navigeer naar platendt.nl.

Warmtepomp: aanrader of afknapper?

Gezien de leeftijd van onze huizen en de te verwachten levensduur van de meeste CV installaties (beide plm. 15 jaar) kan het wellicht handig zijn om eens te kijken naar meer duurzame verwarmingssystemen. Moet ik een hybride of all-electric? Kan ik een warmtepomp ook in de zomer gebruiken om te koelen? Om een antwoord te krijgen op al deze vragen hadden we ook een leverancier/installateur van warmtepompen uitgenodigd om voorlichting te geven. Zijn nog niet al uw vragen beantwoord? Kijk op techneco.nl

Al met al kijken we terug op een geslaagde middag. Veel geleerd, met veel buurtgenoten in een gemoedelijke sfeer kennis gemaakt. Hartelijk dank ook aan Buurkracht, voor de ondersteuning op het organisatorische front.

Burendag Houtlaan zaterdag 28 september

21 september 2019

Zaterdag 28 september (13-16 uur) is het weer Burendag. Gelet op de positieve ervaringen van vorig jaar doen we, als werkgroep Houtlaan Minder op de Meter, weer mee! We willen een middag organiseren waarbij we niet alleen samen trots kunnen zijn met de meer dan 20 buren die in het afgelopen jaar zonnepanelen op hun dak hebben laten plaatsen, maar ook en vooral andere buren willen inspireren om dat ook te laten doen.

Je kunt tijdens de Burendag (nog eens) kennis nemen van het gebruik van warmte-pompen in onze wijk. En in gesprek gaan over de voor- en nadelen om dit zelf te laten installeren. En natuurlijk hopen we dat het een middag wordt om verder kennis te maken met je buren in de ongedwongen sfeer van een Burendag. Wat extra achtergrondinformatie omtrent doelstellingen en voortgang van de werkgroep kunt U vinden in onderstaande pdf Website sep 2019.

Bewonersbijeenkomst warmtepompen

1 december 2018

Een van de vraagstellingen van de werkgroep Houtlaan Minder Op de Meter: hoe krijgen we het voor elkaar dat onze CO2 uitstoot in 2030 met 50% is afgenomen? Voor alle woningen geldt: zorg dat je zoveel mogelijk je eigen elektriciteit opwekt en zorg dat je je gasverbruik flink verlaagt. Deze herfst hebben we als werkgroep een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen georganiseerd. Al zo’n 20 bewoners hebben een adviesgesprek gehad en een offerte ontvangen. Een warmtepomp zou een mooie oplossing kunnen zijn voor een verlaging van het gasverbruik maar daar zijn nog veel vragen over. Hoe werkt het, welke soorten zijn er, wat betekent het voor het wooncomfort?

Om op deze vragen een antwoord te krijgen hebben we op donderdag 29 november een nieuwe bewonersbijeenkomst georganiseerd. Een tiental geïnteresseerde bewoners heeft daarbij geluisterd naar een tweetal presentaties, van Erik Postema (EC Duurzaam Assen) met algemene informatie over warmtepompen en de warmtepompsimulatie en van Atze van der Bos met een verhaal over zijn ervaringen met de warmtepomp in zijn woning aan de Houtlaan. De belangrijkste dia’s uit de presentatie vindt u hier.

Energie Coöperatie i.o. Houtlaan Minder Op De Meter

Bijlage (04a)

Enquete energieverbruik

11 juni 2018

Beste medebewoners,

Tijdens de presentatie over energietransitie op de ALV Beheercoöperatie Houtlaan van 10 april 2018 is een werkgroep gevormd om het energieneutraal maken van de Houtlaan te onderzoeken. Deze werkgroep “Houtlaan Minder Op de Meter (MOM)” is inmiddels een paar keer bij elkaar gekomen. Middels dit schrijven willen wij u onze plannen voorleggen.

Energietransitie en uw huis

Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie. Technieken en plannen veranderen snel. Maar een ding is duidelijk: we moeten iets doen om onze bijdrage te leveren aan de landelijke doelstelling om in 2050 CO2 neutraal te zijn. Onze huizen zullen er dan nog steeds zijn. Dus die moeten stap voor stap minder energie gaan gebruiken. Ongetwijfeld zal er tussen nu en 2050 best een verbouwing maar zeker onderhoud plaats vinden in uw huis. Dat is dan het moment bij uitstek om het huis energieneutraler te maken.

Het zelf opwekken van elektriciteit via zonnepanelen is de eerste stap. Zonnepanelen zijn min of meer uitontwikkeld. Er worden nog wel wat verbeteringen gemaakt en de prijs van de panelen en omvormers zullen nog wel iets omlaag gaan maar er is geen reden om daar nog op te wachten.

70% Van de energie in onze huizen wordt gebruikt voor verwarming, voornamelijk middels gas. Daar is dus de grootste klap te maken. Echter de investeringen daarin zijn relatief hoog en de technologie is nog volop in ontwikkeling. Om het gasverbruik te verminderen kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van een warmtepomp of een hybride CV systeem. Deze apparaten hebben echter stroom nodig.

Houtlaan MOM doelstelling

Doelstelling van Houtlaan MOM is om collectief onze huizen zo energieneutraal mogelijk te maken. Dat betekent een substantiële verlaging van ons gasverbruik door gebruik te maken van eigen opgewekte energie.

Het streven is een zo groot mogelijk bedekking van alle geschikte daken in de Houtlaan met zonnepanelen. We willen het paneeloppervlak niet beperken tot het huidige elektriciteitsverbruik per huis maar die slechts laten beperken door het oppervlak en de ligging van het dak. De overdag en in de zomer teveel opgewekte energie zou binnen de wijk onderling verdeeld kunnen worden middels een smart grid en opgeslagen in een wijk accu om ‘s nachts te gebruiken. Daardoor ontstaan er ook mogelijkheden om gunstigere tarieven voor netbeheer en transport af te spreken met Enexis. Ook zijn er mogelijk belastingvoordelen en subsidie mogelijkheden.

Naast het stimuleren en begeleiden bij het installeren van zonnepanelen willen wij u gaan helpen met het energieneutraler maken van de woningen. Gedacht kan worden aan individueel energie advies door specialisten alsmede het gezamenlijk inkopen van zonnepanelen, warmtepompen, etc.

Om dit in goede banen te leiden overweegt de werkgroep een energiecoöperatie op te richten. Daarvoor is minimaal 40% deelname van de huishoudens nodig. Een lidmaatschap zal rond de €20 per jaar kosten.

Enquête

Wij willen als werkgroep graag peilen wat de belangstelling is voor het verminderen van het energiegebruik in onze wijk en wat u er al aan gedaan heeft of nog van plan bent om te doen. Daarvoor hebben wij een korte enquête opgesteld. Deze vindt u als bijlage bij deze e-mail en wel in 2 formaten als “Word-document” en als “spreadsheet”. U kunt kiezen welk formulier u het prettigst vindt. Met alle plezier wil een van ons wel bij u aan huis langskomen om te helpen met het invullen, als u dat op prijs stelt. De ingevulde formulieren kunt u terug sturen, liefst voor 1 juli per mail naar Houtlaanmom@gmail.com of in de brievenbus bij Ruud Welling op Houtlaan 61. Uiteraard zullen we de ingevulde gegevens vertrouwelijk behandelen.

Het invullen van de enquête verplicht u tot niets. Al naar gelang de belangstelling, gaan we verder met het onderzoeken van het oprichten van een energiecoöperatie. De vorm is een U.A (uitgesloten aansprakelijkheid voor leden)

Hartelijk bedankt voor uw medewerking,

Rob Wervelman
Sander Kabel
Reijnier Koster
Ruud Welling
Elga Neuvel
Albert Gorter
Eelko Huizingh

De Houtlaan MOM werkgroep:

Bijlagen