Archief 2014

Lage waterstand, november 2014

Vanwege de lage waterstand van de centrale vijver is eerder van de zomer één van de vijverpompen stopgezet in afwachting van een hoger waterpeil. Omdat het peil niet meer op het oude niveau is gekomen (mede door veel te weinig neerslag in de periode van september – november), heeft deze pomp niet meer gedraaid. 
Het bestuur gaat bekijken welke oorzaken er verder meespelen waardoor het peil van de vijver zo laag is. We gaan informeren bij de gemeente en andere organisaties.

Bloemenweide, november 2014

In het voorjaar is in het middelste mandelige perceel langs het pad naar het Amelterbos een bloemenweide ingezaaid met alleen inheemse soorten bijen- en vlinderplanten (de zaden hiervoor zijn kosteloos beschikbaar gesteld). Het gras was ter plaatse helemaal overwoekerd door mos, en daarom is besloten om dit geheel te verwijderen en vanaf nu extensief te beheren. Om in het eerste jaar meteen al wat bloei te hebben, is er gekozen voor twee mengsels: één mengsel met 1 en 2 jarige soorten en een tweede mengsel met vaste soorten (de vaste soorten bloeien pas in het tweede en derde jaar).

Glad oppervlak brug, november 2014

De brug over de vijver in het centrale deel van de wijk is de laatste tijd nogal glad, door waterdamp die neerslaat (en mogelijk algengroei?). Het bestuur heeft daarom besloten om in eerste instantie aan beide zijden van de brug waarschuwingsbordjes te plaatsen. Als een voorbijganger door de gladde brug zou vallen en letsel zou oplopen, dan zijn wij als gezamenlijke eigenaren daarvoor aansprakelijk (door het plaatsen van de borden zijn wandelaars / fietsers gewaarschuwd, en dat voorkomt een eventuele schadeclaim).

Komend voorjaar gaan we bekijken of de brug wellicht tegen deze gladheid behandeld kan worden (het winterseizoen is daarvoor te koud en te nat).

Moeras opgeschoond en uitgediept, april 2014

Groentotaal de Boer heeft het moerasgebied naast de vijvers, globaal achter de huisnummers 50-58 uitgediept en verschoond van de uitlopers van bamboe en hedera. Die planten woekeren zich voort vanuit de tuinen van bewoners en er dreigde een monocultuur te ontstaan. Bamboe heeft veel water nodig en het bleek dat o.a. daardoor de plek veelal droog stond en een stinkende modderpoel dreigde te worden. Zodanig dat andere, spontane, inheemse planten geen kans meer krijgen 
Dit keer is een en ander verwijderd op kosten van de coöperatie, de bewoners dienen er zorg voor te dragen dat er geen doorgroei en uitzaaiing plaatsvindt vanuit hun tuinen op mandelig gebied. Als dit wel weer het geval blijkt te zijn wordt het verwijderd op hun kosten.

Weide tussen de nummer 147-167 ingezaaid, maart 2014

Vorig jaar bleken er beschermde planten te groeien op het grasland tussen de huisnummers 147-167. Dat betekende dat we dat stuk niet meer mochten maaien. Bij de oplevering van de projectontwikkelaar aan de beheercoöperatie is er een wildebloemenmengsel gezaaid in dat stuk grasland. Dat heeft destijds niet veel succes gehad. Het leek nu een goed moment dit, in overleg met onze groenbeheerder Groentotaal De Boer, nog een keer te proberen en ditmaal met een grondige voorbereiding en bewerking van de grond (o.a. mosverwijdering).

Dankzij de inzet van een aantal bewoners van de Houtlaan is dit, op de huur van een tuinfrees na, zonder kosten gerealiseerd. Nu hopen we op een mooi resultaat met veel mooie bloemen en veel vlinders, bijen en insecten.

Aankondiging Algemene Ledenvergadering, maart 2014

Graag nodigt het bestuur u allen uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op 14 april a.s. in café De Aanleg in Deurze.

Archief