Nieuws

(oudere berichten vindt u onder Archief)

Algemene ledenvergadering beheercoöperatie Houtlaan

Deze zal worden gehouden op woensdag 24 april 2024 ’s avonds in de kantine van Asser Boys. Exacte tijdstip en stukken volgen.

Maart 2024

Wateroverlast

De afgelopen periode is er extreem veel water gevallen. Ook in de Houtlaan. Het ontwerp van de wijk door Arcadis is erop gericht zo veel mogelijk regenwater vast te houden, zeker met het oog op droge zomers. Dat water wordt via wadi’s en duikers naar de diverse waterpartijen geleid. Diverse bewoners hebben water in de kruipruimte. Dat is iets wat zeker in de winter wel vaker voorkomt maar dit keer extremer is. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn. We zijn nagegaan of dit mogelijk ligt aan de waterafvoer via het mandelig gebied. Die waterafvoer blijkt goed te functioneren, inclusief de overstort van de vijver. Daarom ziet het bestuur geen redenen om maatregelen te nemen. Het bestuur heeft alleen mandaat voor het beheer van het mandelig gebied. Wel zal tijdens de volgende algemene ledenvergadering een voorstel worden voorgelegd om een wadi aan te leggen bij de bloemenweide om wateroverlast ter plekke te beperken.

Als de wadi’s langs de straat niet goed functioneren dan raden we bewoners aan om contact op te nemen met de gemeente. Mogelijk kan de gemeente adviseren of het water in de kruipruimte een risico is en wat daaraan gedaan kan worden.

Over dit onderwerp krijgen we meerdere vragen. Ook in de buurtapp is het onderwerp van gesprek. Daarom willen we op de algemene ledenvergadering ruimte bieden voor dit onderwerp. We hebben hiervoor de grondwaterspecialist van de gemeente benaderd. Hij kan mogelijk samen met iemand van Arcadis het onderwerp nader toelichten. We hebben hiervan nog geen bevestiging.

20-3-2024 aanvulling: inmiddels is duidelijk dat er op de ALV geen toelichting zal zijn door de gemeente en/of Arcadis