Archief 2023

Mei 2023

Uitnodiging voor overleg over een mogelijke ontwikkeling van een bospeuterschool aan de Houtlaan 107 (scoutinggebouw Johannes Postgroep)

Meer informatie is hier te vinden.

Maart 2023

Algemene vergadering 18 april

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse algemene vergadering van de Beheerscoöperatie Houtlaan U.A. op dinsdag 18 april om 20.00 uur in de kantine van Asser Boys, Lonerstraat 100-A.

De stukken zijn per mail aan de leden verstuurd. Niets ontvangen? Laat het weten via bestuur@houtlaan.nl .

N.B. Wij vragen uw aandacht voor agendapunt i: statutenwijziging. Ons verzoek is om eventuele op- en aanmerkingen uiterlijk 11 april aan het bestuur te mailen (bestuur@houtlaan.nl) . Wij kunnen ons dan voorbereiden en een bestuursstandpunt bepalen. Op deze manier hopen we de statutenwijziging na de ALV af te kunnen ronden.  De conceptstatuten en een toelichting vindt u als bijlagen.
Eventuele overige stukken plaatsen wij zo spoedig mogelijk om de website houtlaan.nl onder Nieuws.

Om geldige besluiten te nemen is een voldoende opkomst (minimaal een kwart van de bewoners) noodzakelijk. Daarom een vriendelijk verzoek om aanwezig te zijn indien mogelijk. Graag wijzen we U op de mogelijkheid om bij uw afwezigheid een andere bewoner een schriftelijke volmacht te geven om uw stem in te brengen op de vergadering. U helpt ons daarmee te voorkomen dat er een tweede vergadering moet worden uitgeschreven.

We zien u graag op 18 april.

Het bestuur

Bestuursleden gezocht

Dit jaar treden twee bestuursleden af. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wilt u bijdragen aan het beheer van het mandelige gebied? Het bestuur vergadert ongeveer 3 tot 4 maal per jaar. Heeft u interesse of wilt u hierover meer informatie? Stuur dan een mail naar bestuur@houtlaan.nl of loop even langs bij Houtlaan 42.

Houtlaan Minder op de Meter, Energie verbruik Enquete 2023

Onder dit bericht vindt u een enquête formulier als Excel sheet en Word document. Ook hebben wij het mogelijk gemaakt om de enquête direct online via Google forms in te vullen. De link vindt u hier

Beste medebewoners

 Na de oprichting van de werkgroep “Houtlaan Minder op de Meter” (HLMOM) in 2018 hebben wij als doelstelling geformuleerd om, in lijn met het regeringsbeleid van toen, te streven naar een reductie van de CO2 uitstoot binnen de wijk met 50% in 2030. Als eerste stap hebben we daarvoor een enquête opgesteld die door 54 bewoners (= 39%) is ingevuld. Deze enquête gaf inzicht in de CO2-emissie door het energie verbruik binnen de wijk. Gebaseerd hierop is als doel gesteld om de CO2-emissie van de 138 woningen/huishoudens in de wijk te verlagen met 50% tot 640 ton per jaar door te streven naar:

–       100 woningen met zonnepanelen

–       80 woningen met een warmtepomp (Hybride of “all electric”)

–     en 95 benzine/diesel auto’s vervangen door een elektrische auto.

Er zijn reeds op 91 woningen zonnepanelen geplaatst. Het streefgetal van 100 installaties zullen we dus wel voor 2030 halen. Wij hebben echter geen inzicht in hoeveel woningen nu verwarmd worden door een warmtepomp of hoeveel benzine/diesel auto’s zijn vervangen door een elektrische auto.

Om hier meer inzicht in te krijgen willen we nu, na 5 jaar, weer onze enquête rondsturen om te zien hoe ver we gekomen zijn. In ieder geval heeft Enexis ons stroom net het afgelopen jaar verzwaard, zodat we tijdens onze transitie naar een gereduceerde CO2 uitstoot geen netwerk obstakels tegen zullen komen. Dit in tegenstelling tot vele andere wijken in Assen.

Wij stellen het zeer op prijs als u de enquête in de bijlage van deze mail zou kunnen invullen en per e-mail sturen naar Houtlaanmom@gmail.com

In de bijlage vindt u een Word en een Excel format. Deze kunt u naar ons e-mailen of bij Ruud Welling op Houtlaan 61 in de bus doen. Ook vindt u aan de top van deze e-mail een actieve link naar een Google-forms online versie.

Uiteraard zullen we de ingevulde gegevens vertrouwelijk behandelen.

De Houtlaan Minder op de Meter werkgroep

Rob Wervelman          HL1

Reijnier Koster            HL 55

Ruud Welling              HL 61

Gerlof Borger              HL 62

P.S. Als u geen energie verbruiks data van een hele jaar heeft is dat geen probleem. Wel dan graag duidelijk aangeven over welke periode het verbruik is. 

Introductie-Enquete-2023-text Downloaden

Energie-verbruik-enquete-2023 Downloaden

Enquete-2023-word-format-2 Downloaden