Bestuur

Op 26 januari 2005 is het bestuur van de Beheercoöperatie Houtlaan gekozen om het mandelig gebied voor alle bewoners van de Houtlaan te beheren. Via deze site stelt het bestuur de leden (bewoners) van de Houtlaan op de hoogte van de lopende zaken en geeft de bewoners tevens een medium om informatie te delen met alle andere bewoners van de Houtlaan. Ieder jaar is er een algemene ledenvergadering in de maand april. Drie weken van tevoren ontvangen de bewoners per mail de agenda van de ALV. 

Het bestuur is te bereiken via mail: bestuur@houtlaan.nl 

Het bestuur bestaat per juli 2021 uit:

  • Anneke Lalkens, penningmeester
  • Hans van der Meer, secretaris/vice voorzitter
  • Fred Wassenburg, technische zaken
  • Gery Veldhuis, voorzitter, nieuw per juli 2021
  • Jan Jongmans, communicatie, nieuw per juli 2021
Houtlaan zonsopkomst