Archief 2012

Zevenster in het Amelterbos, februari 2012

Zevenster is een klein, tot 20 cm hoog plantje uit de sleutelbloemfamilie. Witte bloem, langgesteeld, met zeven kroonblaadjes (vandaar de naam Zevenster); vijf tot zeven langwerpig-eironde bladeren in een krans. De soort bloeit in het late voorjaar. Zevenster is kenmerkend voor het Drents district en komt voor in voedselarme, oudere naald- en loofbossen, onder meer Zeijerstrubben, Schoonloërstrubben, Mensingebos, Mantingerbos en de eikenbosjes ten zuiden van Hooghalen, maar ook in het Asserbos en het Amelterbos. In het Asserbos is nog maar een heel klein plekje te vinden waar de Zevenster groeit. In het Amelterbos doet hij het iets beter. Zowel in het Asserbos als het Amelterbos wordt er op de plaatsen waar de Zevenster nu nog groeit de braam en andere boompjes en struiken weggehaald. Hierdoor is de laatste 2 jaar de Zevenster in het Amelterbos iets toegenomen.

Ook dit jaar wordt er in het Amelterbos weer op de groeiplaatsen van de Zevenster braam en andere begroeiing weggehaald (misschien wordt er ook een beuk die veel schaduw veroorzaakt weggehaald of de bast rondom geringd, waardoor de boom langzaam afsterft). Dit zal dit jaar gebeuren op een dag in de laatste week van Augustus of de eerste week van September door een groep jongeren van SIW wat staat voor Stichting International Vrijwilligersprojecten uit Utrecht (zie www.siw.nl). De maximaal 20 jongeren tot 30 jaar, komen van over de hele wereld. Het doel is om jongeren een goedkope en nuttige vakantie aan te bieden. De groep overnacht bij SBB in Oudemolen.

Alles over zonne-energie op Drentse Zonnemarkt, juli 2012

Op onze ALV van april jl. is er gesproken over zonnepanelen. We zullen proberen op de volgende vergadering in 2013 iemand uitleg te laten geven over het ( gezamenlijk) aanschaffen van zonnepanelen. Vooruitlopend daarop alvast voor de liefhebbers de volgende aankondiging: 
De Natuur en Milieufederatie Drenthe organiseert op 7 juli een zonnemarkt in de Nieuwe Kolk in Assen. Niet eerder kwamen in Drenthe zoveel aanbieders van zonnepanelen en adviezen bij elkaar. Met een ruim aanbod aan advies, panelen en workshops kan iedereen zich laten inspireren om zijn/haar eigen mogelijkheden voor zonne-energie te ontdekken. 
De markt is toegankelijk voor iedereen. De zonnemarkt biedt informatie van verschillende bedrijven; van maatwerkadvies tot aanbiedingen voor zonnepanelen. Ook is het Servicepunt van de Natuur en Milieufederatie Drenthe aanwezig. Het Servicepunt ondersteunt groepen die lokaal aan de slag willen met duurzame energie. Wij geven persoonlijk advies en brengen de geïnteresseerden bijeen om elkaar te inspireren en kennis uit te wisselen. 

Nieuwe regeling vanuit het Rijk 
Zonne-energie staat voor een grote doorbraak. Naast de grote interesse vanuit diverse groepen en individuen, is er ook een nieuwe subsidieregeling vanuit het Rijk. Vanaf 2 juli is het mogelijk 15% aankoopsubsidie te krijgen op zonnepanelen. Dit levert per huishouden een bedrag op van maximaal € 650,-.

De zonnemarkt 
De zonnemarkt biedt informatie voor mensen die individueel zonne-energie willen en mensen die samen met anderen aan de slag willen gaan. Op de markt vindt u de volgende bedrijven en organisaties: Duurzame Energiesystemen Nederland Techniko Arendstechniek Zonkracht Invent Zelziuz BV Servicepunt Natuur en Milieufederatie Drenthe en het Bespaarschaap Awizon Energiewacht, Essent Zon op Nederland Cedel Gemeente Assen

Aankondiging Algemene Ledenvergadering, maart 2012

Het bestuur nodigt u als bewoner en lid van de coöperatie om de jaarlijkse ledenvergadering bij te wonen. De vergadering vindt plaats op maandag 23 april om 19.30 uur in Café “de Aanleg” te Deurze.

Archief