Archief 2016

December 2016

 • Anders dan in de mail van 20 november zullen er geen antislip-strips worden ingefreesd in de planken van de brug, dit bleek niet mogelijk. Woensdag 21 december zal de brug worden schoongemaakt, gedroogd en voorzien van een antislip-laag. De brug zal daardoor woensdag én donderdag (21/22 dec) niet belopen kunnen worden.
 • N.a.v. de oproep voor bestuurskandidaten hebben zich 3 bewoners aangemeld. In de ALV van 11 april 2017 kunnen hieruit 2 bestuursleden worden gekozen.
 • Het deel van de vijver onder de brug zal deze week nog weer worden ontdaan van de woekerende beplanting.

‘Overlast door open haard lastig aan te pakken’

Mogelijk ook een probleem in onze wijk. Binnen het “dal” van het bos blijft veel rook hangen en alle vervuilde lucht wordt via de warmteterugwinning weer naar binnen gezogen. Ook bij mistig weer, zie je dit verergeren.

Artikel van de NOS over de gezondheidsrisico’s:
Overlast door open haard lastig aan te pakken

November 2016

Groentotaal zal de komende week (7-11-16) voor de winterperiode de fonteinen uit de vijvers verwijderen en de vijvers zullen nogmaals schoongemaakt worden.

Augustus 2016

Schouw met Groentotaal, augustus 2016

 1. Ivm het jaarlijkse reguliere onderhoud van het mandelige groen in onze straat heeft het Bestuur woensdagavond 31 augustus met de heer Daling van Groentotaal een schouw gedaan en afspraken gemaakt over het onderhoud en benodigde extra werkzaamheden.
 2. Plantenweide, het advies van de werkgroep zal worden afgewacht, zij komen half september weer bijeen. Dit jaar zijn er geen klaprozen opgekomen, het zijn akkerkruiden en groeien alleen in een veel bewerkte grond. Groentotaal heeft het zadenmengsel van dit jaar niet uitgekozen, ook de leverancier niet, maar wel afgeleverd.
 3. De dode walnootboom zal worden verwijderd, er wordt een andere die niet goed staat, verplaatst.
 4. Langs de vijvers zal a.s. voorjaar forser worden gesnoeid, we houden het advies van het oorspronkelijke beheersplan aan, de klepelmachine zal ook worden ingezet.
 5. De bomen die over de tuinen hangen zullen meer gesnoeid worden.
 6. Het bruggetje wordt bekleed (zie brug bij Drents Archief).
 7. Struiken naast nummer 20 en naast nummer 13 worden gesnoeid.
 8. Sloot/wal bij huisnr. 42 moet fors gesnoeid worden.
 9. In de vijver achter nummer 15-27 op korte termijn de waterplanten verwijderen, met uitzondering van de waterlelies.

Juni 2016

Groentotaal De Boer zal maandag 27 juni het onderhoud aan de waterpartij gaan uitvoeren (ontdoen van waterpest e.d.). Dit zal met beleid gebeuren, zodat de waterlelies e.d. worden ontzien. 

April 2016

Tijdens de ALV van 12 april 2016 is het Jaarverslag 2015 uitgedeeld en heeft Bert Daling van Groentotaal een presentatie verzorgt over het onderhoud aan de Houtlaan.

 • Presentatie door Bert Daling

Maart 2016

Het bestuur nodigt alle bewoners van de Houtlaan uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 12 april a.s. om 19.30 uur in café restaurant ‘De Aanleg’ in Deurze.

Kaphout bomen Houtlaan

Het ligt in de planning van Groentotaal om maandag 7 maart a.s. met de in augustus afgesproken kapwerkzaamheden te beginnen. Vrijkomend hout is voor bewoners van de Houtlaan. Belangstellenden mogen dit hout zelf afhalen op de plek waar gekapt is, hierbij geldt wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Takhout zal worden versnipperd en als daar belangstelling voor is dan kan dit door Groentotaal bij de liefhebber(s) gestort worden. Via bestuur@houtlaan.nl kunt u verzoekje indienen en dan zorgen wij ervoor dat dit bij Groentotaal terecht komt, hier geldt ook wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Januari 2016

Oproep voor deelname aan de “Werkgroep Bloemenweide” 28-1

Omdat er nauwelijks gras wilde groeien, en mos de overhand had, is twee jaar geleden in overleg met het “Bestuur van de Beheerscoöperatie Houtlaan” besloten om een gedeelte mandelig perceel (gezien vanaf de brug van de midden-vijver tegen het Amelterbos) in te zaaien met wilde bloemen, en extensief te gaan beheren (dus slechts enkele keren maaien per jaar). Er zijn toen twee mengsels uitgezaaid: één mengsel met eenjarige planten, en één mengsel met tweejarige en vaste (meerderjarige) soorten. Op deze bloemenweide hebben we veel enthousiaste reacties gehad. Om de kleurvariatie te behouden, en te bevorderen, is er enkele keren per jaar licht onderhoud nodig. Het gaat dan over het bij zaaien van met name de kleurrijke eenjarige soorten, en ook het verwijderen van jonge zaailingen van eik, berk en wilg. Het grotere onderhoud wordt natuurlijk gewoon uitgevoerd door Groenrijk De Boer. Voor de lichte werkzaamheden is nu (met goedkeuring van het bestuur van de Houtlaan) de “Werkgroep Bloemenweide” opgericht, met als doel de bloemenweide steeds mooier en kleurrijker te maken. Voor deze werkgroep zoeken we nog een aantal enthousiaste natuurliefhebbers (uiteraard bewoners van de Houtlaan) die de bloemenweide een warm hart toedragen, en die graag enkele uurtjes per jaar energie willen steken in dit project. Bovendien is het een leuke manier om medebewoners van de Houtlaan te leren kennen. Aanmelding verplicht je uiteraard nergens toe, de werkzaamheden vinden altijd in goed overleg plaats. Aanmelden kan door het sturen van een email naar de initiatiefnemer van de werkgroep: Michaël van de Sande (Houtlaan 167) info@mvdsande.nl

Archief