Archief 2017

September 2017

Onderhoud werkgroep bloemenweide

Op 20 oktober 2017 gaat de Werkgroep Bloemenweide Houtlaan weer aan de slag voor het onderhoud. Deze keer worden zaailingen van eik, wilg, berk, en andere ongewenste (kiem)planten verwijderd, voordat de bloemenweide gemaaid gaat worden. Dit maaien vindt elk jaar eind oktober / begin november plaats, wanneer de zaden van de bloemen goed gerijpt zijn. Het maaisel wordt afgevoerd, om te voorkomen dat de bodem te voedselrijk zal worden. Daardoor zullen er minder grassen groeien, waardoor wilde bloemen weer meer kansen krijgen. We zien nu al dat veel soorten zich verder verspreiden, waardoor het veld steeds kleurrijker wordt. Ook zien we al veel meer insecten zoals wilde bijen, hommels, kevers, maar ook vlinders, die de weide bezoeken. Heel mooi als je beseft dat deze wilde soorten het al heel erg moeilijk hebben vanwege het grootschalige gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen in de landbouw. En de diverse insecten en de bloemenzaden trekken natuurlijk ook weer allerlei vogels aan. Nog even voor de bewoners die niet op de hoogte zijn: de bloemenweide is aangelegd om bijen en vlinders aan te trekken en voedsel te bieden. De bloemenweide is nadrukkelijk niet bedoeld om bloemen van te plukken. En ook niet om in te voetballen. Daarvoor zijn genoeg andere plekken in de wijk …..

Bloemen voorjaar

Maart 2017

Het bestuur nodigt alle bewoners van de Houtlaan uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 11 april a.s. om 19.30 uur in café restaurant ‘De Aanleg’ in Deurze.

Snoeiwerkzaamheden

In de week van 6-10 maart, precieze data niet bekend ivm weersomstandigheden zal Groentotaal weer snoeiwerkzaamheden in onze straat gaan uitvoeren. Hierbij komen houtsnippers bij het bruggetje tegenover nr. 167 te liggen. Gesnoeide takken zullen niet op 1 verzamelplaats maar gewoon ter plekke (waar gesnoeid is) worden achtergelaten. Indien u voor de houtsnippers en/of gesnoeide takken belangstelling heeft, dan verzoeken wij u dringend en op verzoek van Groentotaal dit pas op te halen als de werkzaamheden zijn afgerond.

Februari 2017

Defecte straatverlichting

Door één van de bewoners is (op 8-2-17) aan de gemeente Assen een mail gestuurd met de vraag of al bekend is wanneer de ontbrekende verlichting van de lantarenpalen weer hersteld zal worden. Ook is gemeld dat een aantal lantarenpalen niet meer goed op de weg gericht is (met name ter hoogte van Houtlaan 94-96), waarschijnlijk ontstaan door vandalisme of leunen bij onderhoud/schoonmaak. Dit is niet goed voor de bedrading en dientengevolge is de verlichting van de 12 lampen. 

De toezichthouder Infra van de Gemeente reageert (op 10-2-17) daarop met het volgende: 

‘De lichtmasten die scheef staan zijn doorgegeven aan onze beheerder. De armaturen die op de lichtmasten zaten zijn voor garantie naar de fabriek gestuurd nu blijkt dat deze armaturen niet meer onder garantie vallen en er moeten nieuwe armaturen besteld worden, dit kan wel even duren. De beheerder is gevraagd om hier tijdelijke armaturen op te plaatsen.’ 

Winterse ijspret aan de Houtlaan, januari 2017

Winterse ijspret aan de Houtlaan op zondag 22 januari, foto’s van Gertjan Rehwinkel

Archief