Onderhoud werkgroep Bloemenweide

Op 20 oktober 2017 gaat de Werkgroep Bloemenweide Houtlaan weer aan de slag voor het onderhoud. Deze keer worden zaailingen van eik, wilg, berk, en andere ongewenste (kiem)planten verwijderd, voordat de bloemenweide gemaaid gaat worden. Dit maaien vindt elk jaar eind oktober / begin november plaats, wanneer de zaden van de bloemen goed gerijpt zijn. Het maaisel wordt afgevoerd, om te voorkomen dat de bodem te voedselrijk zal worden. Daardoor zullen er minder grassen groeien, waardoor wilde bloemen weer meer kansen krijgen. We zien nu al dat veel soorten zich verder verspreiden, waardoor het veld steeds kleurrijker wordt. Ook zien we al veel meer insecten zoals wilde bijen, hommels, kevers, maar ook vlinders, die de weide bezoeken. Heel mooi als je beseft dat deze wilde soorten het al heel erg moeilijk hebben vanwege het grootschalige gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen in de landbouw. En de diverse insecten en de bloemenzaden trekken natuurlijk ook weer allerlei vogels aan. Nog even voor de bewoners die niet op de hoogte zijn: de bloemenweide is aangelegd om bijen en vlinders aan te trekken en voedsel te bieden. De bloemenweide is nadrukkelijk niet bedoeld om bloemen van te plukken. En ook niet om in te voetballen. Daarvoor zijn genoeg andere plekken in de wijk… 🙂

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Onderhoud werkgroep Bloemenweide

Verslag ALV 2017

Verslag ALV 2017

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Verslag ALV 2017

Maart 2017

Uitnodiging:
Het bestuur nodigt alle bewoners van de Houtlaan uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 11 april a.s. om 19.30 uur in café restaurant ‘De Aanleg’ in Deurze.

Uitnodiging en Agenda
Verslag ALV 2016
Jaarverslag Beheercooperatie Houtlaan u.a.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Maart 2017