Archief 2019

September 2019

In de eerste week van september zijn de oevers van de vijver in het midden van onze wijk en ook de wadi langs het schelpenpad weer flink teruggesnoeid.

Juli 2019

– door Michael van de Sande

Om meer belangstelling (en vooral ook goodwill) voor de bloemenweide te creëren, is Facebook groep “Bloemenweide Houtlaan” gemaakt.

Het is de bedoeling om bewoners van de Houtlaan op een leuke manier te informeren over de ontwikkelingen die de bloemenweide doormaakt. Dus ook over welke planten er voorkomen en informatie over het onderhoud dat af en toe plaatsvindt. Verder zullen ook handige tips gegeven worden over hoe bewoners hun tuin insecten / vlinder / vogelvriendelijker kunnen maken.

Het is een besloten groep, dus alleen leden die woonachtig zijn aan de Houtlaan kunnen zich aanmelden.

Als er bewoners zijn die zelf nog goede suggesties hebben, dan kunnen die hier eventueel ook besproken worden. Wellicht kan de groep ook de betrokkenheid bij de wijk nog iets meer bevorderen, dat is dan mooi meegenomen.

Dit is de link naar de Facebook pagina “Bloemenweide Houtlaan” : https://www.facebook.com/groups/642695256232756/

Juni 2019

Opschonen waterpartijen

De waterpartijen in de Houtlaan zullen in de eerste week van juli worden opgeschoond. In bijgaande pdf vindt u meer informatie rondom de soorten waterplanten die niet gewenst zijn in onze vijvers.

Orchideen

De orchideën staan weer volop in bloei langs de oever van de vijver….

April 2019

De Algemene Ledenvergadering van dinsdag 9 april had dit jaar een grote opkomst. Na afloop van de vergadering was er de presentatie: “Houtlaan: voorloper duurzaam waterbeheer Assen!?”
Sprekers waren de heren Eric Lanooy (Gemeente Assen, beleidsadviseur Beheer Openbare Ruimte), Rob Lindeboom (Gemeente Assen, adviseur water) en Harry Jager (Waterschap Hunze en Aa’s, hydroloog). De presentatie was enerzijds gericht op het algemene beleid m.b.t. waterbeheer in de gemeente Assen en het gebied van het waterschap, en anderzijds in het bijzonder op het watersysteem in de Houtlaan.

Maart 2019

Het bestuur nodigt alle bewoners van de Houtlaan uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 9 april a.s. om 19.30 uur in café restaurant ‘De Aanleg’ in Deurze.

Februari 2019

De waterstand van de vijvers is gelukkig weer op het normale peil, nadat het in november 2018 op een dieptepunt was….