Archief 2021

Juni 2021

Stichting in oprichting voor plaatsing van AED’s in de wijken Palet, Amelterhout / Vreebergen en Houtlaan

Tijdens de ALV Houtlaan van 16 juni belicht Robert Jan Lodder (nr. 145) kort het initiatief voor oprichting van een stichting AED. Zie hiervoor bijgevoegde documenten.

STA Op Assen brief Houtlaan rev 1 Download

Werkgebied van Sta op Assen Download

Maart 2021

Uitstel Algemene Ledenvergadering (ALV)

Vanwege de COVID-19 maatregelen die tot eind maart van toepassing zijn, achten we het niet waarschijnlijk dat we op 14 april kunnen vergaderen. Een nieuwe datum is daarom vastgesteld op woensdag 16 juni om 19:30 u in de kantine van Asser Boys. Als er dan nog beperkende maatregelen zijn, willen we deze vergadering (net als vorig jaar) online laten plaatsvinden.  

Enquéte leefbaarheid in de wijk

Bente Louwrier maakt, samen met twee andere leerlingen, een werkstuk waarin ze de leefbaarheid in verschillende wijken bestuderen. Dit is voor het vak Aardrijkskunde op Parcival College (in klas 5 VWO). Nu hebben ze een enquête gemaakt die ze zonder corona zelf in het winkelcentrum hadden willen uitzetten. Met de enquête willen ze een beeld krijgen hoe de bewoners de wijk ‘de Houtlaan’ zelf ervaren.
Hierbij de link naar de enquête   https://nl.surveymonkey.com/r/9JV2JP8

Februari 2021

  • Groen Totaal De Boer zal binnenkort weer groot onderhoud in de Houtlaan gaan uitvoeren. Er zal onderhoud aan de houtwallen en -singels plaatsvinden conform het streefbeeld zoals in het Beheerplan staat. Na de werkzaamheden zal er een container bij het bruggetje staan met daarin houtsnippers, bewoners kunnen hierover beschikken. Ook zal de renovatie aan het schelpenpad worden gedaan, mits de weers- en terreinomstandigheden het toelaten…
  • Op woensdag 14 april a.s. zal onder voorbehoud (ivm corona) de Algemene Ledenvergadering Houtlaan weer plaatsvinden in de kantine van de voetbalclub Asser Boys. Half maart zal over het wel of niet doorgaan een definitieve beslissing worden genomen.