Archief 2013

Mollenklem, augustus 2013

Het bestuur werd er op geattendeerd dat er een mollenklem was geplaatst in de houtwal achter de huisnummers 143-147 in het mandelig gebied van de cooperatie. Dit is niet toegestaan! In artikel 7 van de bepalingen mandeligheid staat duidelijk dat het een ieder verboden is aan de gemeenschappelijke zaken wijzigingen, werkzaamheden, etc. te verrichten zonder daartoe verkregen toestemming van de cooperatie.

Bovendien levert een mollenklem gevaar op voor spelende kinderen, medewerkers van het groenbedrijf en huisdieren. Vingers, voeten, poten in een mollenklem: je moet er niet aan denken! En daarnaast zijn mollen nuttige dieren die zorgen dat de bodem luchtig wordt, gedraineerd wordt en eet het schadelijke beesten zoals emelten.

Orchideeën, juli 2013

In de grasvelden tussen de huisnummers 147-167 groeien orchideeën (verschillende soorten) en dat is een beschermde plantensoort. In het kader van de flora- en faunawet is het verboden ze te maaien en te plukken. In overleg met Groentotaal (ons hoveniersbedrijf) en met Landschapsbeheer Drenthe, is dan ook besloten deze velden voortaan extensief te maaien, behalve een strook langs het pad. Dit jaar alleen nog aan het eind van het seizoen. De brandnetels richting bos die over het schelpenpad hangen worden ‘weggestoomd’, ook dat moet zeer omzichtig, omdat er ook daar beschermde soorten groeien.

Collectiviteitskorting zonnepanelen, april 2013

Op de ALV is er een presentatie geweest van de firma Techniko uit Ekehaar over de voordelen qua energiebesparing. De firma kan, naast de overheidssubsidie van 650 euro, ook een collectiviteitskorting geven. Daartoe moet wel duidelijk zijn hoeveel mensen zouden willen overgaan tot aanschaf van zonnepanelen.  Bewoners kunnen een berichtje sturen aan het bestuur via ons mailadres. Die gegevens worden verzameld waarna er een offerte zal worden aangevraagd.

Steenmarter actief in de Houtlaan, januari 2013

Sedert een half jaar wordt er regelmatig een steenmarter gesignaleerd in de Houtlaan. Aangezien het een beschermd diersoort is mag het alleen verjaagd worden en verder niet. Het beestje is berucht vanwege zijn voorkeur om remkabels en andere zaken onder de motorkap van auto’s te vernielen, helaas. De enige, afdoende, remedie daartegen is je auto in de garage te zetten. 

Zie voor tips over het verjagen: www.steenmarterverjagen.nl

Archief