Informatie

Welkom op de website van de Houtlaan!

Deze site is opgericht door het bestuur van de beheercoöperatie Houtlaan in Assen om informatie van en naar het bestuur eenvoudig te delen.

Ontstaansgeschiedenis Houtlaan

In 1995 schreef de gemeente Assen een prijsvraag uit voor de ontwikkeling van het toenmalige gemeentelijke sportpark ‘de Houtlaan’, welbekend bij velen vanwege de jaarlijkse start van de Drentse Rijwiel Vierdaagse. Samen met landschapsbureau NIBE en architectenbureau Aukett Europe, heeft Heijmans Vastgoedontwikkeling BV een ontwerp neergelegd met een zeer hoog ambitieniveau. Door dit hoge ambitieniveau en de goede integratie met de bestaande omgeving heeft dit team de prijsvraag weten te winnen en lag er voor Heijmans de uitdaging het project ook daadwerkelijk te gaan realiseren.

De eerste (van de 137) woningen zijn eind 2000 opgeleverd. Op 26 januari 2005 is het eerste bestuur gekozen en benoemd. De laatste kavel is halverwege 2006 in eigendom overgedragen door Heijmans Vastgoedrealisatie BV. En de overdracht van het mandelig gebied van Heijmans naar de Beheercoöperatie vond plaats op 4 september 2006.

Zie Google Maps voor een mooie luchtfoto.